G.I.E » Membros do grupo » Mª Begoña Rumbo Arcas

Mª Begoña Rumbo Arcas

Crop begona.rumbo

Licenciada e Doctorada pola Universidade de Santiago de Compostela en Filosofía e Educación.

A súa carreira de ensino comezou en 1993 como Profesora Axudante da Universidade da Coruña ata o 2000, cando se fai Profesora Titular de Universidade. Categoría profesional segue a desempeñar na actualidade. Durante todos estes anos, a sua docencia en diferentes niveis académicos tense centrado en cuestións relacionadas co ámbito da Educación de Persoas Adultas e o Aprendizaxe ao longo da vida.

A súa carreira de investigación pode ser resumida en dúas liñas principiais de traballo. Por unha banda, a súa preocupación pola formación de profesores universitarios e da calidade do ensino na universidade. Liña de investigación que comezou na súa Tese de Doutoramento. Ademais, a conexión necesaria entre o ensino e a investigación, levaa a unha nova liña de traballo máis ligado á educación permanente nas sociedades da información e detectar a necesidade de formación nos educadores de persoas adultas.

Libros

Rumbo Arcas, B. (1998) La calidad de la enseñanza universitaria y el desarrollo profesional de sus docentes, Granada: Grupo Editorial Universitario. ISBN:84-89908-55-9
Rumbo Arcas, B. (1996) Un punto de vista acerca de la calidad de la enseñanza universitaria: concepciones y actuaciones profesionales del profesorado de la universidad de La Coruña, Servicio de Publicacions e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, ISBN:848121422-1/9788481214222

Capítulos en libros

Rumbo Arcas, B. (2007) Apoio familiar e institucional á persoa idosa, En Requejo, A y Cabral Pinto (Coords). As persoas idosas. Lisboa: Instituto Piaget (269-280). ISBN:972-771-782-9

Artigos

Rumbo Arcas, B., Gómez Sánchez, T. (2011) La acción tutorial en un contexto universitario masificado y la reivindicación europea de su valor formativo, Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, V.4, nº 1 (pp.13-34) leer online
Rumbo Arcas, B. (2010) La profesionalización de la educación de las personas adultas, Revista Iberoamericana de Educación-Digital nº54/4. ISSN:1681-5653 leer online
Rumbo Arcas, B. (2008) Análisis político de la educación formal de las personas adultas: De la Ley General de Educación a la LOE, Sarmiento, nº 12, pp. 83-91. Servicio de Publicaciones Universidad de Vigo, Universidade de Santiago e Universidade de A Coruña. ISSN:1138-5863
Rumbo Arcas, B. (2006) La educación de las personas adultas: un ámbito de estudio e investigación, Revista de Educación, 339, pp. 625-635 (www.revistaeducacion.mec.es). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. ISSN: 0034-8082
Rumbo Arcas, B. (2005) Una formación multicultural para el profesorado de personas adultas, Revista Iberoamericana de Educación, 36/3 (www.rieoei.org/boletin 36_3.htm), ISSN:1681-5653
Rumbo Arcas, B. (2005) Cuatro formas de entender la educación de personas adultas, Educacao Unisinos, v.9, n.1, pp. 61-66. Brasil: Universidade do Vale Do Rio dos Sinos. ISSN 1519-387X
Rumbo Arcas, B. (2004) Sobre la formación de los educadores y educadoras de las personas adultas, Diálogos, 37, pp.23-28. ISSN: 1134-7880
Rumbo Arcas, B. (2004) Buscando una definición de EPA., Notas, 18, pp.15-20. Comunidad de Madrid: Conserjería de Educación. ISSN: 1577-3019
Rumbo Arcas, B. (2003) Educación de personas adultas y postmodernidad, Innovación Educativa, 13, pp.243-256. Universidade de Santiago de Compostela: Servicio de Publicacions ISSN: 1130-8656
Rumbo Arcas, B. (2003) La educación de las personas adultas: la complejidad de un campo y de una práctica social, Educar, 32, pp. 55-65. Universitat Autònoma de Barcelona: Server de Publicacions, ISSN:0211-819X
Rumbo Arcas, B. (2000) La profesionalización de la docencia universitaria, Revista Qurriculum, nº 14, pp.133-143. Tenerife: Universidad de la Laguna/Servicio de Publicaciones, ISSN: 1130-5371
Rumbo Arcas, B. (2000) Los/as educadores/as de personas adultas: De la vocación a la profesionalización, Revista Diálogos, nº 22, págs.23-28, ISSN: 1134-7880
Rumbo Arcas, B., Sánchez Guerra, C. (1999) La situación de la educación de personas adultas en Panamá, Revista de Innovación educativa, nº9. Universidade de Santiago de Compostela: Servicio de Publicacions, pp. 303-310, ISSN: 1130-8656
Rumbo Arcas, B. (1998) Definición de calidad de la enseñanza por los/las profesores/as universitarios, Revista Galego-Portuguesa de Psicopedagoxía nº 2, pp. 159-180. Universidad da Coruña, Xunta de Galicia y Universidade do Minho, ISSN: 1138-1663
Rumbo Arcas, B. (1998) Características de la enseñanza universitaria desde las actuaciones profesionales del docente universitario, Revista de Innovación Educativa, nº 8, pp.109-121. Universidad de Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones, ISSN: 1130-8656
Rumbo Arcas, B. (1998) Política y didáctica de la Educación de Adultos (1821-1939), Revista Sarmiento, nº 2, pp.181-202. Servicio de Publicaciones de las Universidades de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela, ISSN: 1138-5863
Rumbo Arcas, B. (1998) La adultez: un paso previo en el estudio de la educación de personas adultas, Revista Diálogos 15-16, pp 55-64, ISSN: 1134-7880
Rumbo Arcas, B. (1995) La evaluación del profesor universitario, Revista Comunidad Educativa, 226, pp 20- 23. Madrid
Rumbo Arcas, B. (1995) El estado actual del desarrollo profesional del docente universitario en el contexto español, Revista de Enseñanza Universitaria, nº 10, 1995, pp. 35-44. Sevilla, ISSN: 1131-5245
Rumbo Arcas, B. (1993) La formación didáctica del profesor universitario en la Universidad de Santiago, Revista de Innovación Educativa 2 (pp 45-52). Tórculo, Universidad de Santiago, ISSN: 1130-8656

Recensións

Rumbo Arcas, B. (2011) Recensión de La justicia curricular. El caballo de Troya de la cultura escolar. Autor: Jurjo Torres Santomé. Madrid: Morata. 312pp. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. V.71(25.29) (Agosto 2011).ISSN 0213-8646