Research projects on 2011

Factores pedagógicos que favorecen el éxito escolar en estudiantes de enseñanza postobligatoria
financed by:
Proyecto de investigación financiado polo Centro de Estudios Andaluces (CEA)
reference:
PRY031/11
1 Junio 2011 - 25 marzo 2012
years:
2011-2012
principal researcher:
Nieves Blanco García (Universidad de Málaga)
researchers:
Ana Sánchez Bello (UDC)
entre outros
Actitudes e valoracións das alumnas cara as TIC. Análise da baixa tasa de matricula das mulleres nos estudos superiores de informática
financed by:
Proyecto de investigación financiado pola Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de igualdade. DOG de 10 de Xuño de 2011
year:
2011
principal researcher:
Ana Sánchez Bello (UDC)