R.E.I.G » Theses » 1997
As tarefas académicas e a sua relación cos contidos. Análise das actividades docentes no segundo ciclo do Ensino Primario: Coñecimento do Meio, Língua Galega e Matemáticas
author:
Rodríguez López, Xúlio
director:
TORRES SANTOMÉ, J.
defense:
May 31, 1997
place:
leída Na Universidade de Santiago de Compostela, Faculdade de Ciencias da Educación, Xuño de 1997
qualification:
Apto "cum laude"