R.E.I.G » Theses » 2014
Instrumentos para a análise da xustiza social nos sistemas educativos. Aplicación a materiais curriculares do Sistema Educativo de Galicia
author:
Carlos Riádigos Mosquera
director:
TORRES SANTOMÉ, Jurjo
defense:
January 23, 2014
place:
Faculdade de Ciéncias da Educación, en el Departamento de Pedagoxía e Didáctica de la Universidade da Coruña
qualification:
Sobresaliente