G.I.E » Tesis » 1997
As tarefas académicas e a sua relación cos contidos. Análise das actividades docentes no segundo ciclo do Ensino Primario: Coñecimento do Meio, Língua Galega e Matemáticas
autor:
Rodríguez López, Xúlio
dirección:
TORRES SANTOMÉ, J.
defensa:
31 de mayo de 1997
lugar:
leída Na Universidade de Santiago de Compostela, Faculdade de Ciencias da Educación, Xuño de 1997
nota:
Apto "cum laude"