G.I.E » Tesis » 2008
A Música Popular Galega na Educación Secundária Obrigatória
autor:
Méndez García, Teresa
dirección:
TORRES SANTOMÉ, J.
defensa:
24 de noviembre de 2008
lugar:
Facultade de Ciéncias da Educación, no Departamento de Pedagoxía e Didáctica da Universidade da Coruña
nota:
Sobresaliente "cum laude" Premio Extraordinario de Doutorado