Acerca do grupo

O Grupo de Investigación en Inovacións Educativa (GIE) está composto por profesorado investigador da Facultade de Ciéncias da Educación da Universidade da Coruña. O motor que nos guía é un forte compromiso moral e a responsabilidade e obriga de contribuir a un mundo mais xusto através dunha educación libertadora e comprometida coa defesa dos direitos de todos os colectivos sociais, pero especialmente dos grupos que están sofrindo os efeitos dun mundo ainda moi inxusto, daqueles que se sinten mais silenciados e marxinalizados.

As nosas principais liñas de traballo son:

  • Políticas educativas, curriculares e xustiza social.
  • Equidade e Educación Inclusiva.
  • As tecnoloxías da información e da comunicación e a educación.
  • Educación Infantil.
  • Investigación-Acción e Avaliación.
  • Educación mediática.
  • A análise do conteúdo dos recursos para o ensino.
  • Inovacións educativas.
  • Investigación sobre currículum oculto e explícito.

Os resultados das nosas investigacións tratamos de que alcancen a maior difusión, tanto através deste sitio web, como participando en congresos internacionais e nacionais, simpósios, reunións científicas, cursos e seminários.

Pretendemos co noso traballo facilitar debates e toma de decisións mais informadas e nas que participen o maior número posíbel de profisionais e, en xeral, todas aquelas persoas convencidas de que outro mundo é posíbel e, polo tanto, outro sistema educativo máis xusto, democrático e solidário.

Estamos integrados en RedeTELGalicia, unha rede de grupos de investigación interesados na aplicación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) na educación, centrándose principalemente en educación primaria e secundaria.

Os grupos participantes en RedeTELGalicia teñen unha ampla experiencia no desenvolvemento de proxectos e-learning pero seguindo diferentes enfoques. Algúns dos grupos centráronse no desenvolvemento de tecnoloxías e infraestruturas, mentres que outros se ocupan principalmente da práctica docente e da pedagoxía. Este vínculo entre a tecnoloxía e a pedagoxía reflexa a interdisciplinariedade deste campo de investigación que require as achegas e a coordinación das dúas partes.

http://www.redetelgalicia.es/

Publicacións recentes

NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2017) La doble red educativa, especial-ordinaria, resiste las políticas inclusivas, A. RODRÍGUEZ- MARTÍN. Prácticas Innovadoras inclusivas. Publicaciones Universidad de Oviedo. págs. 291- 298 leer online
NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2017) Estudiantes con discapacidad e inclusión educativa en la universidad: Avances y retos para el futuro, Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, Vol. 10, nº 1, págs. 13-30 leer online
DIGÓN REGUEIRO, Patricia (2017) ¿Qué ha cambiado? Los contenidos infantiles en la Televisión de Galicia una decada después, Libro de Actas do ||| Congreso Internacional de Educación mediática y Competencia digital.Segovia leer online
VÁZQUEZ FREIRE, Miguel, DIGÓN REGUEIRO, Patricia (2017) La alfabetización audiovisual, una visión desde Galicia, Libro de Actas do III Congreso Internacional de Educación mediática y Competencia digital. Segovia leer online

Proxectos de investigación

El desarrollo de capacidades y actitudes positivas hacia la ciencia implicadas en la competencia científica en el tránsito entre la educación primaria y secundaria
financiado por:
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
referencia:
EDU2016-79563-R
anos:
2016-2019
investigador principal:
Susana García Barros
investigadores:
Ana SÁNCHEZ BELLO
y otros
Género, transnacionalismo y estrategias intergeneracionales de movilidad social
financiado por:
Ministerio de Economía e Competitividad (MINECO)
anos:
2016-2019
investigador principal:
Laura Oso Casas
investigadores:
Belén García Cabeza

Últimas teses dirixidas

Educação escolar e participação das famílias num contexto de descentralização e autonomía das instituições escolares
autor:
Pedro Manuel Freire Patacho
dirección:
TORRES SANTOMÉ, Jurjo
defensa:
14 de decembro de 2015
lugar:
Faculdade de Ciéncias da Educación, en el Departamento de Pedagoxía e Didáctica de la Universidade da Coruña
nota:
Sobresaliente cum laude. Premio extraordinario de Doutoramento
Análisis de las políticas europeas en la educación superior y algunos de sus efectos en el Grado de Educación Social de la Universidad de A Coruña
autor:
Tania Gómez Sánchez
dirección:
Begoña RUMBO ARCAS
defensa:
08 de xullo de 2015
lugar:
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña
nota:
Sobresaliente cum laude por unanimidad