G.I.E » Membros do grupo » Mª Teresa Núñez Mayán

Mª Teresa Núñez Mayán

Crop teresa.nunez.mayan

Iniciou a súa andadura profesional como mestre de Educación Especial nun centro ordinario de Educación Primaria. Entre os cursos 1982-1997 traballou como pedagoga no Servicio de Orientación Escolaar e posteriormente no Equipo Psicopedagóxico de Apoio de A Coruña dependentes da Consellería de Educación. Nestes servizos desenvolveu funcións vencelladas á atención á diversidade e á integración educativa: valoración e orientación de alumnado con necesidades educativas especiais, asesoramento ao profesorado e ás familias en termas relacionados coa integración escolar, etc. Incorpórase á universidade como profesora asociada no 1994 compatibilizando traballo e docencia e desde 1997 adícase exclusivamente á universidade.

Impartiu docencia, por encargo do Departamento de Pedagoxía e Didáctica, na licenciatura de Psicopedagoxía, na Diplomatura de Mestre de Audición e Linguaxe e Logopedia e actualmente no Grao de Mestre de Primaria, asi como en diversos programas de doutoramento e mestrado.

Os temas abordados na súa docencia e investigación están estreitamente vencellados coa súa experiencia profesional: Educación Especial, Adaptacións Curriculares, Atención á Diversidade, integración e Inclusión Educativa.

Participa frecuentemente como ponente en cursos, xornadas e congresos de formación de profesorado e familias.

Forma parte do Grupo de Profesorado Universitario de Educación Especial.

Libros

Núñez, M.T. (2008) Da segregación á inclusión educativa, Edicións Laiovento
Bueno Aguilar, Juan José, Núñez Mayán, Mª Teresa, Iglesias Galdo, Ana (2001) Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio, Universidade de A Coruña.
Bueno Aguilar, Juan José, Núñez Mayán, Mª Teresa, Iglesias Galdo, Ana (2001) Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio, Universidade de A Coruña.
Núñez Mayán, Teresa, Salvado López, María (1990) A situación da Educación Especial nos centros Públicos de E.X.B. na provincia de A Coruña, Deputación Provincial.de A Coruña

Capítulos en libros

NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2014) La formación del profesorado para la inclusión educativa, En L. ARAÚJ, G. PIRES y J. PIRES: Caminhos para uma educação inclusiva. Bauru, São Paulo. Ideia Editora, págs. 27-47 leer online
Núñez, M.T. (2004) Recursos. Anexo a la edición española., En GROSS, Jean. Necesidades educativas especiales en educación primaria. Madrid. Morata – M.E.C
Núñez, M.T. (2001) Dos modelos diferentes para entender la discapacidad, En Bueno, Juan José; Núñez, Mª Teresa; Iglesias, Ana: Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio.. Universidad de A Coruña. ISBN 84-95322-82-X- Pág. 749-759
Núñez, M.T. (2000) Entre la utopía y la realidad en la atención a las necesidades educativas especiales ¿es posible acortar distancias?, En Jové, Gloria y Miñambres, Amparo. (coords.) Universidad de LLeida. ISB/ISS 84-8409-058-2. Pág. 589-595
Núñez, M.T. (1997) A resposta á diversidade desde o currículo: As adaptacións curriculares, En Insua, Francisco; López, Francesc; Núñez, Mª Teresa; Pérez, Ignacio; Puigdellivol, Iganasi. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales. Fundación Quinesia-Xunta de Galicia. Vigo. Cap. II, páx. 53-84

Artigos

NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2017) La doble red educativa, especial-ordinaria, resiste las políticas inclusivas, A. RODRÍGUEZ- MARTÍN. Prácticas Innovadoras inclusivas. Publicaciones Universidad de Oviedo. págs. 291- 298 leer online
NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2017) Estudiantes con discapacidad e inclusión educativa en la universidad: Avances y retos para el futuro, Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, Vol. 10, nº 1, págs. 13-30 leer online
NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2016) Educación Inclusiva y de Calidad en la Universidad, A. PALOMARES (comp.). Liderazgo y Empoderamiento docente Actas XIII Congreso Internacional XXXIII Jornadas de universiades y Educación Inclusiva. Universidad de Albacete leer online
NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2014) Construyendo una escuela sin exclusiones. La experiencia de la educación de una niña ciega en un centro ordinario, Quaderns Digitals leer online
NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa, Dos Santos, G. (2014) A evolução da educação especial na legislação espanhola e brasileira, Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. Vol.1, nº 1, págs. 73-81 leer online
NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2013) Avanzando hacia la inclusión de las personas sordas, Audición y Lenguaje. Revista de la Federación Española de Profesores de Audición y Lenguaje (F.E.P.A.L). 101, págs. 24-30 leer online
NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2013) Avanzando hacia la inclusión educativa de la sordera: un estudio de caso, Revista Educação em Questão, Vol. 47 (33) págs. 8- 35 leer online
NÚÑEZ MAYÁN, Mª Teresa (2013) El trayecto educativo de tres jóvenes con Parálisis Cerebral. Abriendo camino a la inclusión educativa, Revista de Educación inclusiva, Vol. 6, nº1, págs. 1-17 leer online
Núñez, M.T. (2010) Atención a la diversidad y lenguaje, Audición y Lenguaje. Revista de la Federación Española de profesores de audición y lenguaje. Nº 91, Páx. 22-24
Núñez, M.T. (2010) El apoyo de Audición y Lenguaje también puede ser inclusivo, En Susinos Rada, Teresa (coord.) "La educación inclusiva hoy: escenarios y protagonistas y XXVII Jornadas Nacionales de Universidades y Educación Especial. Universidad de Santander. Publicada en CD pag. 372-382
Núñez, M.T. (2010) La formación del profesorado para la inclusión educativa, II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down: La Fuerza de la visión compartida. Granada. ISBN:978-84-693-1564-4
Núñez, M.T. (2010) Inclusión educativa hoy ¿es que hay alguien excluido?, Actas XXI Jornadas Estatales del Fórum Europeo de Administradores de la educación: La educación inclusiva en la escuela del Siglo XXI. A Coruña. En " La educación inclusiva del siglo XXI" pág. 49-53
Núñez, M.T. (2009) Los guetos escolares como negación de la inclusión educativa, VI congreso internacional universidad y educación especial: Atención a la diversidad: Un reto para la convergencia europea. Universidad de Castilla – la Mancha
Núñez, M.T. (2008) El incremento de la educación especial indicio de inclusión o de segregación?, Universidades y educación especial. Universidad de Vic. CD ISBN.:978-84-936186-5-0
Núñez, M.T. (2008) Normalizar ou volver patolóxicas as diferencias?, Revista Galega de Educación Nº 52, páx. 20-23
Núñez, M.T. (2008) Una historia de vida escolar, Revista de Educación Inclusiva, Universidad de Jaén, Nº 1, páx. 35-45
Núñez, M.T. (2007) Apoyo dentro o fuera del aula: un dilema resuelto en la teoría pero no en la práctica profesional, En Atención a la diversidad/ una responsabilidad compartida. Universidad de Huelva. CD ISBN 978-84-96826-02-1
Núñez, M.T. (2006) El largo camino hacia la inclusión, Universidad de Murcia. CD. ISBN: 84-932433-6-1
Núñez Mayán, Teresa, Iglesias Galdo, Ana, Bueno Aguilar, Juan J. (2001) Entrar con buen pie el nuevo milenio, Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio. XVIII Xornadas de Universidades e Educación Especial. Coruña: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, p.: 13-19
Núñez, M.T. (2000) As institucións educativas e a inserción sociolaboral, Quinesia, nº 2, páxs. 103-112
Núñez, M.T. (2000) A educación especial: xénese e cuestionamento dunha dobre rede educativa, Sarmiento. Anuario de Historia da Educación. Nº4, pp.99-117
Bueno,Juan José, Núñez, Mª Teresa (1999) Diversidad y educación. Referencias bibliográficas para seguir trabajando, Revista de Educación Especial, nº25, páxs. 109-113. Aljibe
Núñez, Mª Teresa, Bueno,Juan José (1999) Diversidad y educación secundaria obligatoria, Revista de Educación Especial, nº26, páxs. 149-153. Aljibe
Núñez Mayán, Mª Teresa, Salvado López, María (1999) La intervención psicopedagógica en Galicia, Infancia y Aprendizaje, nº87, páxs. 89-105
Núñez, M.T. (1997) As adaptacións curriculares na procura dunha resposta educativa para todos, Revista Galega de Educación, 28, páx. 50-57
Núñez, M.T. (1996) Documento de Adaptación Curricular, Quinesia, Revista de Educación Especial, nº 23, páxs. 25-42
Núñez, M.T. (1996) Equipos Psicopedagóxicos e intervención, Revista Galega de Psicopedagoxía, 13, (9), páx. 117 - 127
Núñez, M.T. (1987) Antecedentes dos Equipos Psicopedagóxicos. Os Institutos de Orientación antes do 1936, Iª Xornadas Galegas de Psicoloxía escolar. Facultade de CC. da Educación de Santiago de Compostela
Núñez, M.T. (1986) A escola patoloxiza cando é segregadora. Falando con Vitor da Fonseca, Revista Galega de Educación, nº6, páxs 61-64
Núñez, M.T. (1985) Os Equipos Psicopedagóxicos de Apoio, Quinesia, nº 4-5, páxs. 31-36

Videos

Núñez Mayán, Mª Teresa, Salvado López, María (1993) Unha experiencia de integración en Educación Infantíl, Centro de Recursos de A Coruña. Consellería de Educación. Xunta de Galicia
Núñez Mayán, Mª Teresa, Salvado López, María (1992) Unha experiencia de integración escolar, Centro de Recursos de A Coruña. Consellería de Educación. Xunta de Galicia