G.I.E » Membros do grupo » Renée DePalma Ungaro

Renée DePalma Ungaro

Crop r.depalma

Renée recibiu o doutorado en 2003 na Universidade de Delaware (EE.UU.), onde axudou a establecer o programa La Red Mágica, unha colaboración universidade-comunitaria coa fin de promover relacións inter-culturais entre alumnos universitarios e nenos minoritarios nun centro comunitario. De 2006 a 2009 foi Coordinadora do Equipo Investigador (Senior Researcher) de No Outsiders, un proxecto de acción- investigación baseado no RU cuxo obxectivo era desenvolver propostas para promover igualdades de sexualidade e xénero en centros de educación infantil e primaria. Foi investigadora subvencionada polo Programa Isidro Parga Pondal na Universidade de Vigo entre decembro de 2009 e setembro de 2010, e é profesora na Facultade de Ciencias da Educación da UDC dende setembro de 2010.  Tamén sirve de editora de recensións de libros para a revista Power and Education (Symposium Journals).

A súa investigación e docencia ven enfocada en igualdades e a xustiza social en termos de raza, etnia, lingua, sexualidade, e xénero. Está principalmente interesada na construción social da marxinación dentro e fora da escola, as maneiras nas que o éxito e o fracaso se constrúen un ao outro nos contornos institucionais, e no deseño de contextos e prácticas contra-hexemónicos.

Libros

DePALMA, Renée, PÉREZ CARAMÉS, A. (Comps.) (2017) Galician Migrations: A Case Study of Emerging Super-diversity, Dordrecht. Springer leer online
DePALMA, Renée, BROOK-NAPIER, D., DZE-NGWA, W. (2015) Revitalizing Minority Voices – Language Issues in the New Millennium, Rotterdam. Sense Publishers leer online
DePalma, R. (2010) Language use in the two-way classroom: Lessons from a Spanish-English bilingual Kindergarten, Bristol: Multilingual Matters
DePalma, R., Atkinson, E. (2010) Undoing homophobia in primary schools, Stoke on Trent, Trentham
DePalma, R., Atkinson, E. (2009) Interrogating heteronormativity in primary schools: The work of the No Outsiders Project, Stoke on Trent, Trentham
DePalma, R., Atkinson, E. (2008) Invisible Boundaries: Addressing Sexuality equalities in children’s worlds, Stoke on Trent, Trentham
Reiss, M., Atkinson, E., DePalma, R. (2007) Marginality and Difference in Education and Beyond, Stoke on Trent, Trentham

Capítulos en libros

VERDÍA, V., SÁNCHEZ BELLO, Ana, DePALMA, R. (2017) As mulleres magrebís en Galicia: Imaxinario social e realidad, En Laura RODRÍGUEZ SALGADO e Iria VÁZQUEZ SILVA (Eds). Muller inmigrante, lingua e sociedade. Vig. Galaxia. págs. 213-241 leer online
VERDÍA VARELA, V., SÁNCHEZ BLANCO, A., DePALMA, Renée (2017) As mulleres magrebís en Galicia: imaxinario social e realidade, En L. RODRÍGUEZ SALGADO e I. VÁZQUEZ SILVA. Muller Inmigrantes, Lingua, e Sociedade. Vigo. Galaxia, págs. 213-241 leer online
DePALMA, Renée (2016) What we can learn from trans(gressive) bodies, En F. KLENK, N. BALZTER y ZITZELSBERGER, O. Queering MINT (STEM) - Impulse für eine dekonstruktive Lehrer_innenbildung. Leverkusen, Germany. Barbara Budrich Publishers, págs. 297 – 310 leer online
DePALMA, Renée, BROOK-NAPIER, D., DZE-NGWA, W. (2015) Linguistic dominance and the challenges worldwide for minority languages and voices, En R. DEPALMA, D. BROOK-NAPIER y W. DZE-NGWA (Eds.). Revitalizing Minority Voices – Language Issues in the New Millennium. Rotterdam. Sense Publishers, págs. 1 – 16 leer online
DePALMA, Renée (2014) Dismantling folk theories and claiming a space within a social justice agenda, En G. WALTON. The Gay Agenda: Creating Space, Identity, and Justice. Frankfurt am Main. Peter Lang, págs. 257-272 leer online
DePALMA, Renée, FRANCIS, D. A. (2014) Letting our commitments rest on the shelf: Teaching about sexual diversity in South African schools, En D. A. FRANCIS (Ed.). Sexuality, Society & Pedagogy. Bloemfontein. Sun Press, págs. pp. 47-55 leer online
DePALMA, Renée, TEASLEY, Cathryn (2013) Constructing Spanish: Discourses of language hegemony in Spain, En Diane Brook NAPIER y Suzanne MAJHANOVICH (Coords.). Education, Dominance and identity. Rotterdam. Sense Publishers, págs. 101-120 leer online
DePALMA, Renée, TEASLEY, Cathryn (2013) Constructing Spanish: Discourses of language hegemony in Spain, En Diane Brook NAPIER y Suzanne MAJHANOVICH (Coords.). Education, Dominance and identity. Rotterdam. Sense Publishers, págs. 101-120 leer online
DePalma, R., Teasley, C. (2012) Constructing Spanish: Discourses of language hegemony in Spain, En D. B. Napier & S. Majhanovich (Eds.) Education, Dominance and Identity Rotterdam: Sense
DePalma, Renée, Teasley, Cathryn (2012) Constructing Spanish: discourses of language hegemony in Spain, En En D. Brook Napier e S. Majhanovich (Coords.): Education, dominance and identity (Vol. III). Rotterdam, Sense Publishers
DePalma, R. (2010) La Educación intercultural en espacios informales: El caso del programa La Red Mágica en Delaware, EE.UU, En P. Membiela, La Innovación educativa en el contexto actual de la educación superior. Vigo: Universidade de Vigo, pp. 339-341
DePalma, R. (2009) Sexualities equality in all primary schools: a case for not waiting for ideal conditions, En J. W. Koschoreck & A. Tooms, Sexuality matters: Paradigms and policies for educational leaders, pp. 3-23. Plymouth: Rowman & Littlefield
DePalma, R. (2007) She went too far: Civility, complaint and dialoguing with the Other, En Reiss, M, Atkinson, E. & DePalma, R. Marginality and Difference in Education and Beyond, pp. 121-133. Stoke on Trent, Trentham
DePalma, R., Jennett, M. (2007) Deconstructing heteronormativity in primary schools in England: cultural approaches to a cultural phenomenon, En L. van Dijk & B. van Driel, Challenging Homophobia: teaching about sexual diversity, pp. 19-32. Stoke on Trent, Trentham
Matusov, E., St. Julien, J., Hayes, R. (2005) Building a creole educational community as the goal of multicultural education for preservice teachers, En L.V. Barnes Contemporary teaching and teacher issues, pp. 1-38. Hauppauge, NY: Nova Publishers
Matusov, E., Hayes, R. (2002) Building a community of educators versus effecting conceptual change in individual students: Multicultural education for preservice teachers, En G. Wells & G. Claxton Learning for life in the 21st century: Sociocultural perspectives on the future of education, pp. 239-251. Hoboken: Blackwell Publishers

Artigos

FERNÁNDEZ SUÁREZ, B., VERDÍA VARELA, V., DePALMA, Renée (2017) Hacia una verdadera integración: perspectivas y practicas desde el tejido asociativo inmigrante de Galicia, Papers: Revista de Sociología leer online
DePALMA, Renée (2017) Foreword: queer teaching – teaching queer, Irish Educational Studies. Vol. 36, nº 1, págs. 3-8 leer online
O’ROURKE, B., DePALMA, Renée (2017) Language-learning holidays: what motivates people to learn a minority language?, International Journal of Multilingualism. Vol. 14, nº 4, págs. 332-349 leer online
DePALMA, Renée (2016) Gay penguins, sissy ducklings…and beyond? Exploring gender and sexual diversity through children’s literature, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. Vol. 37, nº 6, págs. 828-845 leer online
DePALMA, Renée (2015) Learning a minoritized language in a majority language context: Student agency and the creation of micro-immersion contexts, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Vol. 18, nº 4, págs. 426-442 leer online
FRANCIS, D., DePALMA, Renée (2015) ‘You need to have some guts to teach’: Teacher preparation and characteristics for the teaching of sexuality and HIV/AIDS education in South African schools, SAHARA-J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS. Vol. 12, nº 1, págs. 30-38 leer online
SERANTES-PAZOS, Araceli, DEPALMA, Renée, COTELO-GUERRA, Dolores, IGLESIAS- SALVADO, José-Luis, DIGÓN REGUEIRO, Patricia, RIVERA, Begoña, BECERRA, Carmen, CARIDE, María, LAMPÓN, Ana (2015) La Educación Global en la Educación Secundaria Obligatoria: una investigación diagnóstica en centros educativos de Galicia, Revista de estudios e investigación en psicología y educación, nº 8, págs. 100-104 leer online
DePALMA, Renée, FRANCIS, D. (2014) The gendered nature of South African teachers discourses on sex education, Health Education Research. Vol. 29, nº 4, págs. 624-632 leer online
DePALMA, Renée, F FRANCIS, D. (2014) South African Life Orientation teachers: (Not) teaching about sexuality diversity, Journal of Homosexuality. Vol. 16, nº 12, págs. 1687-1711 leer online
FRANCIS, D., DePALMA, Renée (2014) Teacher perspectives on abstinence and safe sex education in South Africa, Sex Education: Sexuality, Society and Learning. Vol. 14, nº 1, págs 81-94 leer online
DePALMA, Renée, FRANCIS, D. (2014) Silence, nostalgia, violence, poverty... What does “culture” mean for South African sexuality educators?, Culture, Health & Sexuality. Vol. 16, nº 5, págs 547-561 leer online
DePALMA, Renée, CRUZ LÓPEZ, Laura (2014) The Hijab and the integration of the Muslim Other in Spanish schools, Policy Futures in Education. Vol. 14, nº 1, págs 163‑174 leer online
CARRERA, M. V., LAMEIRA, M., DePALMA, Renée, RICOY CASAS, R. (2013) Pathologizing gender identity: an analysis of Spanish law and the regulation of gender, Journal of Gender Studies. Vol. 22, nº 2, págs. 206-220 leer online
DePALMA, Renée (2013) Choosing to lose our gender expertise: Queering sex/gender in school settings, Sex Education: Sexuality, Society and Learning. Vol. 13, nº 1, págs. 1-15 leer online
DePalma, R. (2012) Choosing to lose our gender expertise: Queering sex/gender in school settings, Sex Education. En imprenta
Teasley, Cathryn, Sánchez Blanco, Concepción, DePalma, Renée (2012) Postcolonial perspective, social integration and cultural diversity vis-à-vis neoliberal policies and practices in Galizan schooling, Power and Education, Vol. 4, No. 1
Carrera, M. V., DePalma, R., Lameiras, R. (2011) Toward a more comprehensive understanding of bullying in school settings, Educational Psychology Review 23(4), pp. 479-499
DePalma, R. (2011) The No Outsiders project: In search of queer primary pedagogies, Transformations: The Journal of Inclusive Scholarship and Pedagogy 21(2), pp. 47-58
DePalma, R., Membiela, P., Suárez Pazos, M. (2011) Teachers’ memories of disciplinary control strategies from their own school days, British Journal of Sociology of Education 32(1), pp. 75-91
Membiela, P., DePalma, R., Suárez Pazos, M. (2011) A sense of place in the science classroom (Brief Report), Educational Studies 37(3), pp. 361-364
DePalma, Renée, Teasley, Cathryn (xuño 2010) Constructing Spanish: Discourses of language hegemony in Spain and the US, En Full Papers and Abstracts. XIV World Congress of Comparative Education Societies. Istambul, Turquía
DePalma, R. (2010) Socially just research for social justice: negotiating consent and safety in a participatory action research project, International Journal of Research & Method in Education 33(3), pp. 215-227
DePalma, R. (2010) The nature of institutional heteronormativity in primary schools and practice-based responses, Teaching and Teacher Education 26, pp. 1669-1676
Matusov, E., DePalma, R., Smith, M. (2010) The creation and maintenance of a “learning-loving minority” in conventional high schools: a research-based response to John Ogbu, Oxford Review of Education 36(4), pp. 463-480
DePalma, R. (2010) Toward a practice of polyphonic dialogue in multicultural teacher education, Curriculum Inquiry 40(3), pp. 436-453
DePalma, R., Jennett, M. (2010) Homophobia, transphobia and culture: Deconstructing heteronormativity in English primary schools, Intercultural Education 21(1), pp. 15–26
DePalma, R. (2009) Leaving Alinsu: towards a transformative community of practice, Mind, Culture, and Activity 16(4), pp. 353 – 370
DePalma, R., Atkinson, E. (2009) ‘No Outsiders’: Moving beyond a discourse of tolerance to challenge heteronormativity in primary schools, British Educational Research Journal 35(6), pp. 837 - 855
DePalma, R., Atkinson, E. (2009) "Permission to talk about it": narratives of sexualities equality in the primary classroom, Qualitative Inquiry 15(7), pp. 876-892
DePalma, R., Matusov, E., Smith, M. P. (2009) Smuggling authentic learning into the school context: transitioning from an innovative elementary to a conventional high school, Teachers College Record 111 (4), 934-972
Atkinson, E., DePalma, R. (2009) Unbelieving the matrix: queering consensual heteronormativity, Gender & Education 21(1), 17-29
DePalma, R., Teague, L. (2008) A democratic community of practice: Unpicking all those words, Educational Action Research 16(4) pp. 441-456
Allan, A., Atkinson, E., Brace, E., DePalma, R., Hemingway, J. (2008) Speaking the unspeakable in forbidden places: addressing lesbian, gay, bisexual and transgender equality in the primary school, Sex Education, 8(3), 315-328
DePalma, R. (2008) When success makes me fail: (De)constructing failure and success in a conventional American classroom, Mind, Culture, and Activity 15(2), 141-164
Atkinson, E., DePalma, R. (2008) Dangerous spaces: constructing and contesting sexual identities in an online discussion forum, Gender and Education 20(2), 183-194
DePalma, R. (2008) The voice of every Black person'? Bringing authentic minority voices into the multicultural dialogue, Teaching and Teacher Education 24 (3), 767-778
Atkinson, E., DePalma, R. (2008) Imagining the homonormative: performative subversion in education for social justice, British Journal of Sociology of Education, 29(1), 25-35
DePalma, R., Atkinson, E. (2007) Exploring gender identity; queering heteronormativity, International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood, 5(2), 64-82
Matusov, E., DePalma, R., Drye, S. (2007) Whose Development? Salvaging the Concept of Development within a Sociocultural Approach to Education, Educational Theory 57(4), 403-421
DePalma, R., Atkinson, E. (2007) Strategic embodiment in virtual spaces: Exploring an on-line discussion about sexualities equality in schools, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 28(4), 499-514
DePalma, R., Santos Rego, M., Lorenzo Moledo, M. (2006) Not just any direct experience will do: Recasting the multicultural teaching practicum as active, collaborative, and transformative, Intercultural Education 17(4), 327-339
DePalma, R., Atkinson, E. (2006) The sound of silence: talking about sexual orientation and schooling, Sex Education 6(4), 333-349
DePalma, R. (2006) There wasn’t a conversation going on”: How implicit classroom norms can short-circuit language learning, International Journal of Learning 12(6), 197-206
Hayes, R. (2005) Conversation, Negotiation, and the Word as Deed: Linguistic Interaction in a Dual Language Program, Linguistics and Education 16(1), 93-112
Hayes, R., Matusov, E. (2005) Designing for dialogue in place of teacher talk and student silence, Culture and Psychology 11(3), 339-357
Matusov, E., Hayes, R., Pluta, M. J. (2005) Using a discussion web to develop an academic community of learners, Education Technology and Society 8(2), 16-39
Hayes, R., Matusov, E. (2005) From 'ownership' to dialogic addressivity: Defining successful digital storytelling projects, Technology, Humanities, Education, Narrative (THEN) Journal 1 (Summer 2005), pp. 25-45
Hayes, R. (2004) Dual Language Pedagogy: Compensating for Asymmetry, Academic Exchange Quarterly 8(3), pp. 41-46
Matusov, E., Hayes, R. (2000) Sociocultural critique of Piaget and Vygotsky, New Ideas in Psychology, 18(2-3): 215-239