G.I.E » Publicacións » 1980
TORRES SANTOMÉ, J. (1980) Bibliografía sobre Educación Preescolar, Studia Paedagogica, Nº. 6 págs. 130-151. [Esta aportación es destacada por la Revue Française de Pedagogie, 55 (Abril-Junio, 1981), pág. 78].
TORRES SANTOMÉ, J. (1980) O xogo, os xoguetes e as ludotecas, O Ensino, Nº. 0 págs. 33-42