G.I.E » Publicacións » 1982
TORRES SANTOMÉ, J. (1982) Jean Piaget e a educación pre-escolar, O Ensino, Nº. 5 págs. 11-22
TORRES SANTOMÉ, J. (1982) Bibliografía sobre Educación Preescolar, En Folleto. A Coruña. Edit. Libreiría Nos