G.I.E » Publicacións » 1984
TORRES SANTOMÉ, J. (1984) Unidad Didáctica, En A energía nuclear. Ourense. Edit. Asociaçom Sócio-Pedagógica Galega