G.I.E » Publicacións » 1992
TORRES SANTOMÉ, J. (setembro 1992) Entrevista, Escola-Crítica, Nº. 1, págs. 121-132
Espido Bello, X.E. (1992) Comunicación non verbal e interacción: influencia nos procesos de aprendizaxe, Revista de Psicopedagogía/Revista Galega de Psicopedagoxía, Nº 6-7, págs. 249-252.(ISSN 0214-1264)
TORRES, J., ERAUSKIN, M., OTEYZA, X., SENÉN, F. (1992) O Museo: A experiencia dunha universidade popular ao traveso dos obxectos (En colab. con M. Erauskin, X. Oteyza e F. Senén), En VV. AA. Coloquios Galegos de Museos. Santiago de Compostela. Consello Galego de Museos e Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia, págs. 273-289.
Núñez Mayán, Mª Teresa, Salvado López, María (1992) Unha experiencia de integración escolar, Centro de Recursos de A Coruña. Consellería de Educación. Xunta de Galicia